Adopterade katter

Här är de katter som vi kunnat hjälpa till en ny och trygg tillvaro. Utan våra sponsorers stöd hade detta inte varit möjligt.