Här finns de katter som letar efter egna hem.

  • Han- och honkatter  är födda 2016 eller tidigare. De är kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption. De kostar 1100:- att adoptera.
  • Ungkatter: De yngsta katter vi har nu är ungkatter födda sommaren / hösten 2017. De är alla kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption och kostar  1100:-.
  • Kattungar har vi inga just nu. När vi har kattungar  adopteras de ut tidigast vid 12-veckors ålder.  De flyttar alltid tillsammans med en annan katt, eller till hem där det redan finns katter. Katter adopterade från oss får aldrig användas i avel, utan ska kastreras så fort de är könsmogna. En vaccinerad kattunge kostar 800:- i adoptionsavgift.

Vi vill att du som funderar på att adoptera en ny familjemedlem noga läser vår info under fliken Adoption, innan du ringer på vår föreningstelefon 0739-477408.

BOKAD = Katt som har intressent, som ska komma på besök. Vi vill alltid ha ett personligt besök innan vi låter någon tinga en katt.

TINGAD= Katt som haft besökare, som avtalat tid för adoption.