Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi funnit lämpliga att adoptera ut.

  • Han- och honkatter  är födda 2016 eller tidigare. De är kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption. De kostar 1100:- att adoptera.
  • Ungkatter: De yngsta katter vi har nu är ungkatter födda sommaren / hösten 2017. De är alla kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption och kostar  1100:-.                    ( Kattungar  adopteras ut tidigast vid 12-veckors ålder.  De flyttar alltid tillsammans med en annan katt, eller till hem där det redan finns katter. Katter adopterade från oss får aldrig användas i avel, utan ska kastreras så fort de är könsmogna. En vaccinerad kattunge kostar 800:- i adoptionsavgift. )

Vi har alltid kattens behov i fokus. Vi vet att katterna har det bra hos oss. När de flyttar till sina för-alltid-hem, ska de få det minst lika bra. Annars stannar de i föreningen, tills ett mer passande hem dyker upp.

BOKAD = Katt som har intressent, som ska komma på besök. Vi vill alltid ha ett personligt besök innan vi låter någon tinga en katt.

TINGAD= Katt som haft besökare, som avtalat tid för adoption.

Vid intresse av adoption, ring 0739-477408.