Här finns de katter som letar efter egna hem.

  • Han- och honkatter: Dessa är födda 2018 eller tidigare. De är kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption. De kostar 1300:- att adoptera. (1500:- fr.o.m. 1 februari 2020.)
  • Ungkatter: Dessa katter är födda 2019. De är alla kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption och kostar  1300:- i adoptionsavgift. (1500:- fr.o.m. 1 februari 2020.)
  • Kattungar: Kattungar adopteras ut tidigast vid 12-veckors ålder, och de tar emot besökare tidigast vid 8 veckors ålder. De flyttar alltid tillsammans med en annan katt eller till hem där det redan finns katter. Katter adopterade från oss får aldrig användas i avel utan ska kastreras så fort de är könsmogna. En vaccinerad kattunge kostar 1000:- i adoptionsavgift (1300;- om de redan är kastrerade). (1200:- / 1500:- fr.o.m. 1 februari 2020.)

Vi vill att du som funderar på att adoptera en ny familjemedlem noga läser vår info under fliken Adoption, innan du fyller i vårt frågeformulär.

BOKAD = Katt som har intressent, som ska komma på besök. Vi vill alltid ha ett personligt besök innan vi låter någon tinga en katt.

TINGAD = Katt som haft besökare och avtalad tid för adoption.

Stina BOKAD

Född: 2013, Fadder: Renée Rewsjö

Miny

Född: maj 2019, Fadder: Sara Helgesson

Diamant BOKAD

Född: juni 2019, Fadder: Viola Svensson

Rubina BOKAD

Född: juni 2019, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Gisela

Född: juni 2019, Fadder: ingen

Triton

Född: juli 2019, Fadder: Eva Börzsönyi

Mira

Född: juli 2019, Fadder: ingen

Axel

Född: juli 2019, Fadder: ingen

Myrtels flicka 2, Galina TINGAD

Född: september 2019, Fadder: Emelie och Innis Gustafson

Myrtels flicka 1, Galadriel TINGAD

Född: september 2019, Fadder: Emelie och Innis Gustafson

Myrtel

Född: ca. 2016, Fadder: Jessica Kirkham

Dennis

Född: juni 2019, Fadder: ingen

Joyce

Född: maj 2019, Fadder: Susanne & Per-Axel Månsson

Cully

Född: maj 2019, Fadder: Renée Rewsjö

Scott

Född: maj 2019, Fadder: Rebecka Sjöholm

Gavin

Född: maj 2019, Fadder: ingen

Jana

Född: juni 2019, Fadder: Annika Malmström

Isolde

Född: juni 2019, Fadder: Gunnel Westborg

Tristan

Född: juni 2019, Fadder: Helene och Bengt Kruse

Helmer

Född: ca. 2018, Fadder: Paul Eriksson

Karamell BOKAD

Född: 2018, Fadder: Paul Eriksson

Elvira

Född: juli 2019, Fadder: Susanne & Per-Axel Månsson

Hedda BOKAD

Född: 2018, Fadder: Victoria Lind

Hjalmar

Född: juni 2019, Fadder: Inger Clausson

Onyx BOKAD

Född: 2017, Fadder: Siw Steneskog Ek

Adela

Född: 2018, Fadder: Birgit Persson

Althea

Född: 2018, Fadder: LovePaws Sweden

Helia

Född: 2017, Fadder: Lottie Trägårdh 

Jade

Född: maj 2019, Fadder: ingen

Charlene

Född: maj 2019, Fadder: Inga Mattsson

Fenja

Född: maj 2019, Fadder: Inga Mattsson

Sara

Född: ca. 2017, Fadder: Inger Larsson

Rosie

Född: 2018, Fadder: Mona Widjestam

Simba

Född: ca. 2015, Fadder: Pia Malmström

Lina

Född: 2018, Fadder: Elsa Larsson

Tindra-Marlene

Född: ca. 2015, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Juni-Jan

Född: 2018, Fadder: Lottie Trägårdh 

Frans

Född: ca. 2013, Fadder: Rebecka Sjöholm

Tindra

Född: ca. 2017, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Nero BOKAD

Född: ca. 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Salome

Född: våren 2018, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Lillan

Född: 2018, Fadder: Hanna Brönnert Lindh

Indra

Född: ca. 2016, Fadder: Marie Södergren

Paula

Född: 2016, Fadder: Lydia Follin

Salvia

Född: ca. 2016, Fadder: Kerstin Byrup

Truls

Född: juni 2018, Fadder: Christina Johansson

Klara

Född: juni 2018, Fadder: Lena Pettersson

Kajsa

Född: juni 2018, Fadder: Juanita Åkesson

Lillebror

Född: juni 2018, Fadder: Britt Thunberg

Medea

Född: juni 2018, Fadder: Monica Dahlman

Malva

Född: juni 2018, Fadder: Christel Fyrberg

Ärtan

Född: augusti 2018, Fadder: Kristin Börstad

Loa

Född: augusti 2018, Fadder: fam. Erserum/Ihrsjö/Müller

Effie

Född: 2017, Fadder: Kristin Börstad

Estrid

Född: 2017, Fadder: Emelie Edholm

Galia

Född: 2016, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Simon

Född: ca. 2015, Fadder: Inga Mattsson

Safira BOKAD

Född: 2017, Fadder: Maria Emilsson

Flavia

Född: juli 2017, Fadder: Emilia Hansson

Filippa

Född: juli 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Vide

Född: 2017, Fadder: Anna Sebelius Lönnberg

Kiwi

Född: Augusti 2017,  Fadder: Marie-Christin Jangefelt

Rosa

Född: Augusti 2017, Fadder: Margite Renghagen

Wilda

Född: juni 2016,  Fadder: Thomas o Anna-Maria Pettersson

Skuggan

Född: 2015, Fadder: familj Reinman/Persson

Marie

Född: 2014, Fadder: Britt Lindblom

Nadja

Född: maj 2015, Fadder: Gunilla Eriksson

Gazelle

Född: 2014, Fadder: Marianne Gravlund

Linda

Född: 2012, Fadder: familjen Lindell

Helmer

Född: ca. 2018, Fadder: Paul Eriksson

Simba

Född: ca. 2015, Fadder: Pia Malmström

Juni-Jan

Född: 2018, Fadder: Lottie Trägårdh 

Frans

Född: ca. 2013, Fadder: Rebecka Sjöholm

Nero BOKAD

Född: ca. 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Truls

Född: juni 2018, Fadder: Christina Johansson

Lillebror

Född: juni 2018, Fadder: Britt Thunberg

Simon

Född: ca. 2015, Fadder: Inga Mattsson

Vide

Född: 2017, Fadder: Anna Sebelius Lönnberg

Kiwi

Född: Augusti 2017,  Fadder: Marie-Christin Jangefelt

Stina BOKAD

Född: 2013, Fadder: Renée Rewsjö

Myrtel

Född: ca. 2016, Fadder: Jessica Kirkham

Karamell BOKAD

Född: 2018, Fadder: Paul Eriksson

Hedda BOKAD

Född: 2018, Fadder: Victoria Lind

Onyx BOKAD

Född: 2017, Fadder: Siw Steneskog Ek

Adela

Född: 2018, Fadder: Birgit Persson

Althea

Född: 2018, Fadder: LovePaws Sweden

Helia

Född: 2017, Fadder: Lottie Trägårdh 

Sara

Född: ca. 2017, Fadder: Inger Larsson

Rosie

Född: 2018, Fadder: Mona Widjestam

Lina

Född: 2018, Fadder: Elsa Larsson

Tindra-Marlene

Född: ca. 2015, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Tindra

Född: ca. 2017, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Salome

Född: våren 2018, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Lillan

Född: 2018, Fadder: Hanna Brönnert Lindh

Indra

Född: ca. 2016, Fadder: Marie Södergren

Paula

Född: 2016, Fadder: Lydia Follin

Salvia

Född: ca. 2016, Fadder: Kerstin Byrup

Klara

Född: juni 2018, Fadder: Lena Pettersson

Kajsa

Född: juni 2018, Fadder: Juanita Åkesson

Medea

Född: juni 2018, Fadder: Monica Dahlman

Malva

Född: juni 2018, Fadder: Christel Fyrberg

Ärtan

Född: augusti 2018, Fadder: Kristin Börstad

Loa

Född: augusti 2018, Fadder: fam. Erserum/Ihrsjö/Müller

Effie

Född: 2017, Fadder: Kristin Börstad

Estrid

Född: 2017, Fadder: Emelie Edholm

Galia

Född: 2016, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Safira BOKAD

Född: 2017, Fadder: Maria Emilsson

Flavia

Född: juli 2017, Fadder: Emilia Hansson

Filippa

Född: juli 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Rosa

Född: Augusti 2017, Fadder: Margite Renghagen

Wilda

Född: juni 2016,  Fadder: Thomas o Anna-Maria Pettersson

Skuggan

Född: 2015, Fadder: familj Reinman/Persson

Marie

Född: 2014, Fadder: Britt Lindblom

Nadja

Född: maj 2015, Fadder: Gunilla Eriksson

Gazelle

Född: 2014, Fadder: Marianne Gravlund

Linda

Född: 2012, Fadder: familjen Lindell

Miny

Född: maj 2019, Fadder: Sara Helgesson

Diamant BOKAD

Född: juni 2019, Fadder: Viola Svensson

Rubina BOKAD

Född: juni 2019, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Gisela

Född: juni 2019, Fadder: ingen

Triton

Född: juli 2019, Fadder: Eva Börzsönyi

Mira

Född: juli 2019, Fadder: ingen

Axel

Född: juli 2019, Fadder: ingen

Dennis

Född: juni 2019, Fadder: ingen

Joyce

Född: maj 2019, Fadder: Susanne & Per-Axel Månsson

Cully

Född: maj 2019, Fadder: Renée Rewsjö

Scott

Född: maj 2019, Fadder: Rebecka Sjöholm

Gavin

Född: maj 2019, Fadder: ingen

Jana

Född: juni 2019, Fadder: Annika Malmström

Isolde

Född: juni 2019, Fadder: Gunnel Westborg

Tristan

Född: juni 2019, Fadder: Helene och Bengt Kruse

Elvira

Född: juli 2019, Fadder: Susanne & Per-Axel Månsson

Hjalmar

Född: juni 2019, Fadder: Inger Clausson

Jade

Född: maj 2019, Fadder: ingen

Charlene

Född: maj 2019, Fadder: Inga Mattsson

Fenja

Född: maj 2019, Fadder: Inga Mattsson

Myrtels flicka 2, Galina TINGAD

Född: september 2019, Fadder: Emelie och Innis Gustafson

Myrtels flicka 1, Galadriel TINGAD

Född: september 2019, Fadder: Emelie och Innis Gustafson