Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut.

  • Ständiga stödkatter är katter som stannar i föreningen livet ut. Pga hög ålder, sjukdom eller annat, anser vi att de har det bäst i föreningens regi. De kostar föreningen stora summor och mycket arbete, vilket gör att de är i extra stort behov av egna faddrar.