Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut.

  • Ständiga stödkatter är katter som stannar i föreningen livet ut. Pga hög ålder, sjukdom eller annat, anser vi att de har det bäst i föreningens regi. De kostar föreningen stora summor och mycket arbete, vilket gör att de är i extra stort behov av egna faddrar.

Louisa

Född: ca. 2010, Fadder: Olof Rewsjö

Triton

Född: juli 2019, Fadder: Eva Börzsönyi

Hermes

Född: juli 2019, Fadder: Kristina Lexmüller

Cassandra

Född: juni 2019, Fadder: Helena och Jonas Eriksson

Humla

Född: juni 2019, Fadder: Gyöngyi Kiss

Smurfan

Född: ca. 2018, Fadder: Marianne Gravlund

Iris

Född: ca. 2012, Fadder: Erika Andersson

Tudor

Född: okänt, Fadder: Marie Svensson

Tamsin

Född: maj 2018, Fadder: Lena Pettersson

Typha

Född: juli 2018, Fadder: Lena Axelsson

Tyko

Född: juli 2018, Fadder: Inga Mattsson

Troglodyt

Född: 2014, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Raven

Född: oktober 2018, Fadder: Kristin Börstad

Pandora

Född: ca. 2013, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Wilma

Född: 2012, Fadder: Inga Mattsson

Bosse

Född: ca 2016, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Flavia

Född: juli 2017, Fadder: Emilia Hansson

Filippa

Född: juli 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Fridolf

Född: Juli 2017, Fadder: Pia Lamberth

Teodor

Född: augusti 2017, Fadder: Marianne Gravlund

Sven

Född: 2016, Fadder: Margaretha Ståhl

Philip

Född: 2015, Fadder: Marie Svensson

Pyttan

Född: 2015, Fadder: Göran Karlberg

Grynet

Född: 2015, Fadder: Emilia Hansson

Lillebil

Född: sommaren 2015, Fadder: Christina Johansson

Casper

Född: okänt, Fadder: Lydia Follin

Dacke

Född: okänt, Fadder: Christina Johansson

Luna

Född: juli 2016, Fadder: Gunilla Theander

Harry Friberg

Född: april 2016, Fadder: Juanita Åkesson

Flinga

 Född: 2008, Fadder: Paul Ericsson

Zero

 Född: 2015, Fadder: Gun Axtelius

Nadja

Född: maj 2014, Fadder: Gunilla Eriksson

Gazelle

Född: 2014, Fadder: Marianne Gravlund

Agnes

Född: 2014, Fadder: Familjen Mansson

Martin

Född: 2014, Fadder: Pia Malmström

Teddy

Född okänt, Fadder: Marie Skogsström

Sockan

Född: okänt, Fadder: Pia Lamberth

Honey

Född: ca. 2013, Fadder: Erika Olofsson