Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut.

  • Ständiga stödkatter är katter som stannar i föreningen livet ut. Pga hög ålder, sjukdom eller annat, anser vi att de har det bäst i föreningens regi. De kostar föreningen stora summor och mycket arbete, vilket gör att de är i extra stort behov av egna faddrar.
  • Alla
  • Ständiga stödkatter

Troglodyt

Född: 2014, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Pandora

Född: ca. 2013, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Bosse

Född: ca 2016, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Fridolf

Född: Juli 2017, Fadder: Pia Lamberth

Sven

Född: ca dec 2016. Fadder: Margaretha Ståhl

Philip

Född: 2015, Fadder: Marie Svensson

Pyttan

Född: 2015, Fadder: Göran Karlberg

Grynet

Född: 2015, Fadder: Emilia Hansson

Lillebil

Född: sommaren 2015, Fadder: Christina Johansson

Casper

Född: Okänt, Fadder: Lydia Follin

Silke

Född: ca 2007,  Fadder: Kristina Lexmuller

Dacke

Född: okänt, Fadder: Christina Johansson

Luna

Född: juli 2016, Fadder: Gull-Britt Lindell

Harry Friberg

Född: april 2016, Fadder: Juanita Åkesson

Flinga

 Född 2008, Fadder: Paul Ericsson.

Zero

 Född: 2015, Fadder: Gun Axtelius.

Mimmi

Född: 2010, Fadder: Marie Kajsson

Martin

Född 2014, Fadder Pia Malmström.

Teddy

Född okänt, Fadder: Marie Skogsström

Sixten

Född: 2012, Fadder: Katarina Köpf

Sockan

Född okänt, Fadder: Pia Lamberth.

Honey

Född: ca. 2013, Fadder: Erika Olofsson