Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut.

  • Ständiga stödkatter är katter som stannar i föreningen livet ut. Pga hög ålder, sjukdom eller annat, anser vi att de har det bäst i föreningens regi. De kostar föreningen stora summor och mycket arbete, vilket gör att de är i extra stort behov av egna faddrar.

Cassandra

Född: vecka 24, Fadder: Helena och Jonas Eriksson

Humla

Född: ca. vecka 26, Fadder: Gyöngyi Kiss

Mr. Tretass

Född: 2018, Fadder: Kristina Lexmüller

Iris

Född: ca. 2012, Fadder: Eva Lindstrand

Tudor

Född: okänt, Fadder: Marie Svensson

Tamsin

Född: maj 2018, Fadder: Lena Pettersson

Typha

Född: juli 2018, Fadder: Lena Axelsson

Tyko

Född: juli 2018, Fadder: Inga Mattsson

Troglodyt

Född: 2014, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Raven

Född: oktober 2018, Fadder: Kristin Börstad

Pandora

Född: ca. 2013, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Wilma

Född: 2012, Fadder: Inga Mattsson

Bosse

Född: ca 2016, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Fridolf

Född: Juli 2017, Fadder: Pia Lamberth

Teodor

Född: augusti 2017, Fadder: Marianne Gravlund

Sven

Född: ca dec 2016. Fadder: Margaretha Ståhl

Philip

Född: 2015, Fadder: Marie Svensson

Pyttan

Född: 2015, Fadder: Göran Karlberg

Grynet

Född: 2015, Fadder: Emilia Hansson

Lillebil

Född: sommaren 2015, Fadder: Christina Johansson

Casper

Född: okänt, Fadder: Lydia Follin

Dacke

Född: okänt, Fadder: Christina Johansson

Luna

Född: juli 2016, Fadder: Gull-Britt Lindell

Harry Friberg

Född: april 2016, Fadder: Juanita Åkesson

Flinga

 Född 2008, Fadder: Paul Ericsson.

Zero

 Född: 2015, Fadder: Gun Axtelius.

Martin

Född 2014, Fadder Pia Malmström.

Teddy

Född okänt, Fadder: Marie Skogsström

Tussen

Född: 2010, Fadder: Pia Stridsberg

Sockan

Född okänt, Fadder: Pia Lamberth.

Honey

Född: ca. 2013, Fadder: Erika Olofsson