Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut.

  • Ständiga stödkatter är katter som stannar i föreningen livet ut. Pga hög ålder, sjukdom eller annat, anser vi att de har det bäst i föreningens regi. De kostar föreningen stora summor och mycket arbete, vilket gör att de är i extra stort behov av egna faddrar.
  • TNRM-katter är individer som tydligt visat att de inte vill bo för nära oss människor. De bor nu på platser, där de. tillsammans med kattvänner, får värme, mat och daglig tillsyn. Dessa individer är  alltid kastrerade, idmärkta och vaccinerade. De stannar oftast i föreningens  hela sitt liv.