Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut.

  • TNRM-katter är individer som tydligt visat att de inte vill bo för nära oss människor. De bor nu på platser, där de. tillsammans med kattvänner, får värme, mat och daglig tillsyn. Dessa individer är  alltid kastrerade, idmärkta och vaccinerade. De stannar oftast i föreningens  hela sitt liv.

Lotta

Född: 2018, Fadder: ingen

Lisa

Född: 2018, Fadder: ingen

Bacardi

Född: 2016, Fadder: ingen

Frida

Född: 2011, Fadder: Lena Axelsson

Saga

Född: 2011, Fadder: ingen

Stina

Född: 2018, Fadder: ingen

Shiba

Född: 2017, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Smulan

Född: 2017, Fadder: Christina Johansson

Lukas

Född: 2015, Fadder: Tove Mehta

Esbjörn

Född: okänt, Fadder: Lottie Trägårdh

Doris

Född: ca. 2015, Fadder: Pelle Engvall

Calluna

Född: hösten 2016, Fadder: Lena Pettersson

Cearulea

Född: hösten 2016, Fadder: Lena Pettersson

Cindy

Född: ca 2014, Fadder: Malin Ankardal

Shiva

Född: 2016, Fadder: Krzysztof Buczma

Morrisson

Född: 2010, Fadder: Mia och Karin Näslund

LilleBror

Född: ca. 2016, Fadder: Vera Schön

Puma

Född: Okänt, Fadder: Lena Pettersson

Carolina

Född: 2016, Fadder: Kerstin Ingemansson

Tussen TNRM

Född: okänt, Fadder: Familjen Ydstedt

Måns

Född: ca 2008, Fadder: Charlotta Manhammar

Arnold – Örat

Född: ca. 2010, Fadder: Marie-Christin Jangefeldt

Pinnen

Född: ca 2015, Fadder: ingen

Polly

Född: okänt, Fadder: Juanita Åkesson

Jenny

Född: 2009, Fadder: Charlotta Manhammar

Gittan

Född: 2009, Fadder: Charlotta Manhammar

Dolly

Född: april 2016, Fadder: Gunnel Westborg

Torsten

Född: Okänt, Fadder: Kristina Roos

Athena

Född: 2014, Fadder: Ann-Katrin Holmgren.

Minerva

Född okänt, Fadder: Birgitta Hansson

Olga

Född okänt, Fadder: Familjen Lindell.

Surami

Född okänt, Fadder: Kent Jansson.

Alice

Född: 2015, Fadder: Son Nguyen.

Cornelia

Född 2015, Fadder: Paul Eriksson

Pollux

Född: okänt, Fadder: Vera Schön

Artrejo

Född 2015, Fadder: Gunilla Ericsson

Lillan TNRM

Född: okänt, Fadder: Pia Lamberth

Missan

Född okänt, Fadder: Bodil Pedersen.

Esbjörn

Född: okänt, Fadder: Lottie Trägårdh

Doris

Född: ca. 2015, Fadder: Pelle Engvall

Calluna

Född: hösten 2016, Fadder: Lena Pettersson

Cearulea

Född: hösten 2016, Fadder: Lena Pettersson

Cindy

Född: ca 2014, Fadder: Malin Ankardal

Carolina

Född: 2016, Fadder: Kerstin Ingemansson

Polly

Född: okänt, Fadder: Juanita Åkesson

Jenny

Född: 2009, Fadder: Charlotta Manhammar

Gittan

Född: 2009, Fadder: Charlotta Manhammar

Dolly

Född: april 2016, Fadder: Gunnel Westborg

Torsten

Född: Okänt, Fadder: Kristina Roos

Athena

Född: 2014, Fadder: Ann-Katrin Holmgren.

Olga

Född okänt, Fadder: Familjen Lindell.

Alice

Född: 2015, Fadder: Son Nguyen.

Cornelia

Född 2015, Fadder: Paul Eriksson

Pollux

Född: okänt, Fadder: Vera Schön

Lillan TNRM

Född: okänt, Fadder: Pia Lamberth

Missan

Född okänt, Fadder: Bodil Pedersen.

Bacardi

Född: 2016, Fadder: ingen

Shiba

Född: 2017, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Smulan

Född: 2017, Fadder: Christina Johansson

Shiva

Född: 2016, Fadder: Krzysztof Buczma

Morrisson

Född: 2010, Fadder: Mia och Karin Näslund

LilleBror

Född: ca. 2016, Fadder: Vera Schön

Puma

Född: Okänt, Fadder: Lena Pettersson

Tussen TNRM

Född: okänt, Fadder: Familjen Ydstedt

Måns

Född: ca 2008, Fadder: Charlotta Manhammar

Arnold – Örat

Född: ca. 2010, Fadder: Marie-Christin Jangefeldt

Pinnen

Född: ca 2015, Fadder: ingen

Lukas

Född: 2015, Fadder: Tove Mehta

Minerva

Född okänt, Fadder: Birgitta Hansson

Surami

Född okänt, Fadder: Kent Jansson.

Artrejo

Född 2015, Fadder: Gunilla Ericsson

Lotta

Född: 2018, Fadder: ingen

Lisa

Född: 2018, Fadder: ingen

Frida

Född: 2011, Fadder: Lena Axelsson

Saga

Född: 2011, Fadder: ingen

Stina

Född: 2018, Fadder: ingen