Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut.

  • TNRM-katter är individer som tydligt visat att de inte vill bo för nära oss människor. De bor nu på platser, där de. tillsammans med kattvänner, får värme, mat och daglig tillsyn. Dessa individer är  alltid kastrerade, idmärkta och vaccinerade. De stannar oftast i föreningens  hela sitt liv.
  • Alla
  • TNRM-koloni 1
  • TNRM-koloni 2
  • TNRM-koloni 3

Lukas

Född: 2015, Fadder: Tove Mehta

Esbjörn

Född: okänt, Fadder: Lottie Trägårdh

Doris

Född: ca. 2015, Fadder: Pelle Engvall

Tobias

Född: Okänt, Fadder: Amanda Olsson

Calluna

Född: hösten 2016, Fadder: Lena Pettersson

Cearulea

Född: hösten 2016, Fadder: Lena Pettersson

Cindy

Född: ca 2014, Fadder: Malin Ankardal

Shiva

Född: 2016, Fadder: Krzysztof Buczma

Morrisson

Född: 2010, Fadder: Mia och Karin Näslund

Lillebror

Född: Okänt, Fadder: Vera Schön

Puma

Född: Okänt, Fadder: Elisabeth Forssell

Carolina

Född: 2016, Fadder: Kerstin Ingemansson

Tussen TNRM

Född: okänt, Fadder: Familjen Ydstedt

Måns

Född: ca 2008, Fadder: Charlotta Manhammar

Arnold – Örat

Född ca 2010, Fadder: Maria Liljedahl

Pinnen

Född: ca 2015, Fadder: Eva Carlsson

Ophelia

Född: ca 2009, Fadder: Gunnel Westborg

Polly

Född: Okänt, Fadder: Juanita Åkesson

Jenny

Född: 2009, Fadder: Charlotta Manhammar

Gittan

Född: 2009, Fadder: Charlotta Manhammar

Natasha

Född: troligen våren 2015, Fadder: Eva Carlsson

Dolly

Född: april 2016, Fadder: Gunnel Westborg

Torsten

Född: Okänt, Fadder: Kristina Roos

Athena

Född: 2014, Fadder: Ann-Katrin Holmgren.

Minerva

Född okänt, Fadder: Birgitta Hansson

Olga

Född okänt, Fadder: Familjen Lindell.

Surami

Född okänt, Fadder: Kent Jansson.

Alice

Född okänt, Fadder: Son Nguyen.

Cornelia

Född 2015, Fadder: Magnus Wardmo

Pollux

Född okänt, Fadder: Vera Schön

Artrejo

Född 2015, Fadder: Gunilla Ericsson

Lillan2

Född okänt, Fadder: Pia Lamberth.

Missan

Född okänt, Fadder: Bodil Pedersen.

Mimosa

Född 2011, Fadder: Susanne Thunberg.

Pavarotti

Född okänt, Fadder: Ann-Christine Pella.