Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut.

  • TNRM-katter är individer som tydligt visat att de inte vill bo för nära oss människor. De bor nu på platser, där de. tillsammans med kattvänner, får värme, mat och daglig tillsyn. Dessa individer är  alltid kastrerade, idmärkta och vaccinerade. De stannar oftast i föreningens  hela sitt liv.