Olga
2021-05-09
Grynet
2021-05-09

Lämnat oss i maj 2021.

Född: 2014

Athena tillhör en av våra TNRM-kolonier.

Hon är kastrerad, id-märkt och vaccinerad.

Athena har sedan hon kom till föreningen inte gjort några som helst framsteg vad det gäller att bli tam. Hon slussas därför i oktober 2017 ut i en av våra TNRM-kolonier.