Bobo
2022-08-18
Bernices flicka, Beata
2022-08-20

Adopterad den 20 augusti.

Född: ca. vecka 17, 2022

Buster bor i stödhem med mamma Bernice och syster Beata.

Han är vaccinerad.

Han vill bo: I ett hem med andra katter.

Juli 2022: Buster är inte helt tam.

Bakgrund: Bernice, hennes två ungar Beata och Buster samt ettårigen (troligen också Bernices dotter) Juliana döker upp i Jularp. De fångas in och kommer till föreningen i vecka 27, 2022.