Cearulea
2020-09-21
Gavin
2020-09-21

Lämnat oss i september 2020.

Född: hösten 2016

Calluna tillhör sedan augusti 2018 en av våra TNRM-kolonier.

Hon är kastrerad, vaccinerad och idmärkt.

Augusti 2018: Calluna är inte alls tam och springer iväg så fort stödmatte kommer för nära. Hon får därför flytta ut till en av våra TNRM-kolonier i mitten av augusti. Där får hon gott om mat, en varm liggplats och daglig tillsyn.

Bakgrund: Calluna bor tillsammans med många kattvänner på en gård. Gården hyrs ut, och hyresgästerna blir störda av katterna. Ägaren ser ingen utväg, annat än att avliva dem. Då blir vi kontaktade. Calluna med vänner anländer till föreningen i mars 2018. Ingen av dem är då tama, och Calluna håller sig gärna utom synhåll för de tvåbenta. I maj 2018 blir Calluna, som då är i löp, kastrerad. Hon saknade ena halvan av livmordern, men hade två äggstockar.