2021-05-20

Kjell-Orvar

Född: 9 maj 2021, Bokningsbar: vecka 24, Flyttklar: vecka 31, Fadder: ingen
2021-05-20

Sockertopp II

Född: 9 maj 2021, Bokingsbar: vecka 24, Flyttklar: vecka 31, Fadder: Gunilla Andskär
2021-05-20

Siri

Född: 9 maj 2021, Bokningsbar: vecka 24, Flyttklar: vecka 31, Fadder: ingen
2021-05-20

Siris syster

Född: 9 maj 2021, Bokningsbar: vecka 24, Flyttklar: vecka 31, Fadder: ingen
2021-06-12

mamma Ellen

Född: okänt, Fadder: ingen
2021-06-12

Ellens flicka 1

Född: ca. vecka 19, Bokningsbar: vecka 25, Flyttklar: vecka 31, Fadder: ingen