Hermes
2020-05-21
Skuggan
2020-05-21

Adopterad den 21 maj.

Född: juni 2019

Han är kastrerad, vaccinerad och idmärkt.

Maj 2020: Dennis är tam och trevlig med sin stödfamilj och blir gärna klappad. Kommer det besök är han först lite avvaktande. Men ändå är han framme och väldigt nyfiken och låter sig även då klappas efter ett tag. Man får också lyfta honom. Dennis är en ganska busig kille.

Bakgrund: Dennis kommer till föreningen i slutet av vecka 39, 2019 från en av våra TNR-kolonier. Han är bror till Jana, Tristan och Isolde. I vecka 44, 2019 blir Dennis kastrerad.