Röde Baronen
2020-12-19
Esbjörn
2020-12-21

Lämnat oss i december 2020.

Född: ca. 2015

Doris bor i en av våra TNRM-kolonier.

Doris är kastrerad, vaccinerad och idmärkt.

Oktober 2018: Doris har inte blivit tamare efter över sex månader i vårt stödhem. Vi har därför beslutat att hon får fortsätter sitt liv i en av våra TNRM-kolonier.

Bakgrund: Doris är en smart kattdam som upptäcktes tidig vår 2017 på ett industriområde i Malmö där hon matades av djurvänner.
Fälla gillrades men det tog flera veckor innan Doris gick in och då hade hon tagit med sig 5 ungar in i fällan! Hur detta gått till och att alla var välbehållna är en himla tur. Infångaren visste inte hon hade ungar. Väl inne i stödhem lät sig Doris klappas men var väldigt blyg. Hon var inne i 3 veckor sedan lyckades hon tyvärr smita ut i centrala Eslöv i mitten av sommaren 2017. Ungarna var då ca 8 veckor. Stor insats har gjorts för att lokalisera Doris i Eslöv och hon hittades och fällan gillrades men Doris vägra gå i fällan fast den var gillrad i ett par månader. När kylan kom sattes frigolitbon ut och en matplats har funnits tillgänglig för Doris med tillgång till torrfoder o vatten alltid och blötmat en gång per dag. Återigen gillrades fällan i slutet av april 2018, bara efter en vecka satt så Doris äntligen i fällan. Det var stor lycka och lättnad att äntligen få in Doris. Doris togs direkt och kastrerades, vaccinerades och chipmärktes, och finns nu i stödhem i vår förening. I oktober 2018 får hon sin frihet och flyttar ut till en av våra TNRM-kolonier.