Här finns de katter som letar efter egna hem.

  • Han- och honkatter: Dessa är födda 2017 eller tidigare. De är kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption. De kostar 1300:- att adoptera.
  • Ungkatter: Dessa katter är födda 2018. De är alla kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption och kostar  1300:- i adoptionsavgift.
  • Kattungar: Kattungar adopteras ut tidigast vid 12-veckors ålder, och de tar emot besökare tidigast vid 8 veckors ålder. De flyttar alltid tillsammans med en annan katt eller till hem där det redan finns katter. Katter adopterade från oss får aldrig användas i avel utan ska kastreras så fort de är könsmogna. En vaccinerad kattunge kostar 1000:- i adoptionsavgift (1300;- om de redan är kastrerade).

Vi vill att du som funderar på att adoptera en ny familjemedlem noga läser vår info under fliken Adoption, innan du fyller i vårt frågeformulär.

BOKAD = Katt som har intressent, som ska komma på besök. Vi vill alltid ha ett personligt besök innan vi låter någon tinga en katt.

TINGAD = Katt som haft besökare och avtalad tid för adoption.

Hermine

Född: ca. vecka 29, Flyttklar, Fadder: ingen

Wilda från Äspinge

Född: ca. vecka 29, Flyttklar, Fadder: ingen

Milton

Född: ca. vecka 29, Flyttklar, Fadder: ingen

Dennis

Född: ca. vecka 23, Flyttklar, Fadder: ingen

Joyce

Född: ca. vecka 21, Flyttklar, Fadder: ingen

Cully

Född: ca. vecka 21, Flyttklar, Fadder: ingen

Cullys o Joyces syskon

Född: ca. vecka 21, Flyttklar, Fadder: ingen

Cullys o Joyces bror

Född: ca. vecka 21, Flyttklar, Fadder: ingen

Jana

Född: ca. vecka 23, Flyttklar, Fadder: Annika Malmström 

Isolde

Född: ca. vecka 23, Flyttklar, Fadder: ingen

Sture TINGAD

Född: 2018, Fadder: ingen

Tristan

Född: ca. vecka 23, Flyttklar, Fadder: ingen

Helmer

Född: ca. 2018, Fadder: Paul Eriksson

Karamell

Född: ca. 2018, Fadder: Paul Eriksson

Astrids tjej 4, Elvira

Född: ca. vecka 28, Flyttklar, Fadder: Susanne & Per-Axel Månsson

Mamma Astrid

Född: okänt, Fadder: Kirkham Jessica

Mamma Hedda

Född: okänt, Fadder: Victoria Lind

Heddas pojke, Hjalmar

Född: ca. vecka 26, Flyttklar, Fadder: ingen

Per-Otto

Född: ca. vecka 26, Flyttklar, Fadder: Susanne & Per-Axel Månsson

Knut

Född: ca. 2017, Fadder: Agge och Rikard Palmqvist

Onyx flicka 2, Lava TINGAD

Född: vecka 30, Flyttklar, Fadder: ingen

Onyx flicka 1, Korall TINGAD

Född: vecka 30, Flyttklar, Fadder: ingen

Onyx pojke 2, Jaspis

Född: vecka 30, Flyttklar, Fadder: ingen

Onyx pojke 1, Flint TINGAD

Född: vecka 30, Flyttklar, Fadder: ingen

mamma Onyx

Född: 2017, Fadder: Siw Steneskog Ek

Adela

Född: 2018, Fadder: Birgit Persson

Althea

Född: 2018, Fadder: LovePaws Sweden

Helia

Född: 2017, Fadder: Lottie Trägårdh 

Helias pojke, Jade

Född: ca. vecka 19, Flyttklar, Fadder: ingen

Helias flicka 2, Charlene

Född: ca. vecka 19, Flyttklar, Fadder: ingen

Helias flicka 1, Fenja

Född: ca. vecka 19, Flyttklar, Fadder: ingen

Majken

Född: ca. vecka 18, Flyttklar, Fadder: Anna Mattisson

Beatrice

Född: ca. vecka 20, Flyttklar, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Smurfan

Född: ca. 2018, Fadder: Marianne Gravlund

Sara

Född: ca. 2017, Fadder: Inger Larsson

Rosie

Född: 2018, Fadder: Mona Widjestam

Simba

Född: ca. 2015, Fadder: Pia Malmström

Lina

Född: 2018, Fadder: Elsa Larsson

Artemisia

Född: 2018, Fadder: Inga Mattsson

Cinnamon

Född: 2018, Fadder: Inga Mattsson

Morgan BOKAD

Född: 2014, Fadder: Sara Helgesson

Tindra-Marlene

Född: ca. 2015, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Sandy

Född: 2012, Fadder: Gunilla Theander

Juni-Jan BOKAD

Född: 2018, Fadder: Lottie Trägårdh 

Helga-Mildred BOKAD

Född: ca. 2016, Fadder: Rebecka Sjöholm

Frans

Född: ca. 2013, Fadder: Rebecka Sjöholm

Tindra

Född: ca. 2017, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Nero

Född: ca. 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Salome

Född: våren 2018, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Lillan

Född: våren 2018, Fadder: Hanna Brönnert Lindh

Indra

Född: ca. 2016, Fadder: Marie Södergren

Paula

Född: 2016, Fadder: Lydia Follin

Salvia

Född: ca. 2016, Fadder: Kerstin Byrup

Truls

Född: juni 2018, Fadder: Christina Johansson

Klara

Född: juni 2018, Fadder: Lena Pettersson

Kajsa

Född: juni 2018, Fadder: Juanita Åkesson

Lillebror

Född: juni 2018, Fadder: Britt Thunberg

Medea

Född: juni 2018, Fadder: Monica Dahlman

Malva

Född: juni 2018, Fadder: Christel Fyrberg

Ärtan

Född: augusti 2018, Fadder: Kristin Börstad

Loa

Född: augusti 2018, Fadder: fam. Erserum/Ihrsjö/Müller

Effie

Född: 2017, Fadder: Kristin Börstad

Estrid

Född: 2017, Fadder: Emelie Edholm

Galia

Född: 2016, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Simon

Född: ca. 2015, Fadder: Inga Mattsson

Safira

Född: 2017, Fadder: Maria Emilsson

Flavia

Född: Juli 2017, Fadder: Emilia Hansson

Filippa

Född: Juli 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Vide

Född: Augusti 2017, Fadder: Anna Sebelius Lönnberg

Kiwi

Född: Augusti 2017,  Fadder: Marie-Christin Jangefelt

Rosa

Född: Augusti 2017, Fadder: Margite Renghagen

Wilda

Född: juni 2016,  Fadder: Thomas o Anna-Maria Pettersson

Skuggan

Född: 2015, Fadder: familj Reinman/Persson

Marie

Född: 2014, Fadder: Britt Lindblom

Nadja

Född: maj 2015, Fadder: Gunilla Eriksson

Gazelle

Född: 2014, Fadder: Marianne Gravlund

Agnes

Född: 2014, Fadder: Familjen Mansson

Topas

Född: 2014, Fadder: Birgitta Hansson

Linda

Född: 2012, Fadder: familjen Lindell

Knut

Född: ca. 2017, Fadder: Agge och Rikard Palmqvist

Simba

Född: ca. 2015, Fadder: Pia Malmström

Morgan BOKAD

Född: 2014, Fadder: Sara Helgesson

Frans

Född: ca. 2013, Fadder: Rebecka Sjöholm

Nero

Född: ca. 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Simon

Född: ca. 2015, Fadder: Inga Mattsson

Vide

Född: Augusti 2017, Fadder: Anna Sebelius Lönnberg

Kiwi

Född: Augusti 2017,  Fadder: Marie-Christin Jangefelt

Mamma Astrid

Född: okänt, Fadder: Kirkham Jessica

Mamma Hedda

Född: okänt, Fadder: Victoria Lind

mamma Onyx

Född: 2017, Fadder: Siw Steneskog Ek

Helia

Född: 2017, Fadder: Lottie Trägårdh 

Sara

Född: ca. 2017, Fadder: Inger Larsson

Tindra-Marlene

Född: ca. 2015, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Sandy

Född: 2012, Fadder: Gunilla Theander

Helga-Mildred BOKAD

Född: ca. 2016, Fadder: Rebecka Sjöholm

Tindra

Född: ca. 2017, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Indra

Född: ca. 2016, Fadder: Marie Södergren

Paula

Född: 2016, Fadder: Lydia Follin

Salvia

Född: ca. 2016, Fadder: Kerstin Byrup

Effie

Född: 2017, Fadder: Kristin Börstad

Estrid

Född: 2017, Fadder: Emelie Edholm

Galia

Född: 2016, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Safira

Född: 2017, Fadder: Maria Emilsson

Flavia

Född: Juli 2017, Fadder: Emilia Hansson

Filippa

Född: Juli 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Rosa

Född: Augusti 2017, Fadder: Margite Renghagen

Wilda

Född: juni 2016,  Fadder: Thomas o Anna-Maria Pettersson

Skuggan

Född: 2015, Fadder: familj Reinman/Persson

Marie

Född: 2014, Fadder: Britt Lindblom

Nadja

Född: maj 2015, Fadder: Gunilla Eriksson

Gazelle

Född: 2014, Fadder: Marianne Gravlund

Agnes

Född: 2014, Fadder: Familjen Mansson

Topas

Född: 2014, Fadder: Birgitta Hansson

Linda

Född: 2012, Fadder: familjen Lindell

Sture TINGAD

Född: 2018, Fadder: ingen

Helmer

Född: ca. 2018, Fadder: Paul Eriksson

Karamell

Född: ca. 2018, Fadder: Paul Eriksson

Adela

Född: 2018, Fadder: Birgit Persson

Althea

Född: 2018, Fadder: LovePaws Sweden

Smurfan

Född: ca. 2018, Fadder: Marianne Gravlund

Rosie

Född: 2018, Fadder: Mona Widjestam

Lina

Född: 2018, Fadder: Elsa Larsson

Artemisia

Född: 2018, Fadder: Inga Mattsson

Cinnamon

Född: 2018, Fadder: Inga Mattsson

Juni-Jan BOKAD

Född: 2018, Fadder: Lottie Trägårdh 

Salome

Född: våren 2018, Fadder: Elin Gunnarsson Runersjö

Lillan

Född: våren 2018, Fadder: Hanna Brönnert Lindh

Truls

Född: juni 2018, Fadder: Christina Johansson

Klara

Född: juni 2018, Fadder: Lena Pettersson

Kajsa

Född: juni 2018, Fadder: Juanita Åkesson

Lillebror

Född: juni 2018, Fadder: Britt Thunberg

Medea

Född: juni 2018, Fadder: Monica Dahlman

Malva

Född: juni 2018, Fadder: Christel Fyrberg

Ärtan

Född: augusti 2018, Fadder: Kristin Börstad

Loa

Född: augusti 2018, Fadder: fam. Erserum/Ihrsjö/Müller

Hermine

Född: ca. vecka 29, Flyttklar, Fadder: ingen

Wilda från Äspinge

Född: ca. vecka 29, Flyttklar, Fadder: ingen

Milton

Född: ca. vecka 29, Flyttklar, Fadder: ingen

Dennis

Född: ca. vecka 23, Flyttklar, Fadder: ingen

Joyce

Född: ca. vecka 21, Flyttklar, Fadder: ingen

Cully

Född: ca. vecka 21, Flyttklar, Fadder: ingen

Cullys o Joyces syskon

Född: ca. vecka 21, Flyttklar, Fadder: ingen

Cullys o Joyces bror

Född: ca. vecka 21, Flyttklar, Fadder: ingen

Jana

Född: ca. vecka 23, Flyttklar, Fadder: Annika Malmström 

Isolde

Född: ca. vecka 23, Flyttklar, Fadder: ingen

Tristan

Född: ca. vecka 23, Flyttklar, Fadder: ingen

Astrids tjej 4, Elvira

Född: ca. vecka 28, Flyttklar, Fadder: Susanne & Per-Axel Månsson

Heddas pojke, Hjalmar

Född: ca. vecka 26, Flyttklar, Fadder: ingen

Per-Otto

Född: ca. vecka 26, Flyttklar, Fadder: Susanne & Per-Axel Månsson

Onyx flicka 2, Lava TINGAD

Född: vecka 30, Flyttklar, Fadder: ingen

Onyx flicka 1, Korall TINGAD

Född: vecka 30, Flyttklar, Fadder: ingen

Onyx pojke 2, Jaspis

Född: vecka 30, Flyttklar, Fadder: ingen

Onyx pojke 1, Flint TINGAD

Född: vecka 30, Flyttklar, Fadder: ingen

Helias pojke, Jade

Född: ca. vecka 19, Flyttklar, Fadder: ingen

Helias flicka 2, Charlene

Född: ca. vecka 19, Flyttklar, Fadder: ingen

Helias flicka 1, Fenja

Född: ca. vecka 19, Flyttklar, Fadder: ingen

Majken

Född: ca. vecka 18, Flyttklar, Fadder: Anna Mattisson

Beatrice

Född: ca. vecka 20, Flyttklar, Fadder: Inga-Britta Nilsson