Kostnad för adoption

För våra kastrerade, vaccinerade och idmärkta vuxna och ungkatter/kattungar tar vi ut en adoptionskostnad på 1800 SEK. (För katter som är 12 år eller äldre gäller en reducerad avgift.)

För en vaccinerad kattunge tar vi ut en kostnad på 1500 SEK.

Kattungar adopteras ut tidigast vid 12-veckors ålder, och de tar emot besökare tidigast vid 8 veckors ålder. Dessutom går det inte att boka dem förrän de är 5 veckor gamla då vi först måste se lite av deras personlighet. De flyttar alltid tillsammans med en annan katt eller till hem där det redan finns katter. Kattungar adopterade från oss får aldrig användas i avel utan ska kastreras så fort de är könsmogna och senast vid 6 månaders ålder. 

I princip alla katter som levt som hemlösa behöver upprepade avmaskningar och andra ohyresbehandlingar. Antibiotikakurer och veterinärvård är mer regel än undantag när en katt farit illa. Då kommer vi snabbt upp i summor långt utöver vad vi får in för en adoption.

Vi är alltså helt beroende av donationer från privatpersoner för att kunna bedriva vår verksamhet.