Kostnad för adoption

För våra kastrerade, vaccinerade och idmärkta vuxna och ungkatter/kattungar tar vi ut en adoptionskostnad på 1300 SEK. (1500 SEK fr.o.m. 1 februari 2020.)

För en vaccinerad kattunge tar vi ut en kostnad på 1000 SEK. (1200 SEK fr.o.m. 1 februari 2020.)

I princip alla katter som levt som hemlösa behöver upprepade avmaskningar och andra ohyresbehandlingar. Antibiotikakurer och veterinärvård är mer regel än undantag när en katt farit illa. Då kommer vi snabbt upp i summor långt utöver vad vi får in för en adoption.

Vi är alltså helt beroende av donationer från privatpersoner för att kunna bedriva vår verksamhet.