Semla
2021-03-13
Bull
2021-03-17

Adopterad den 13 mars.

Född: maj 2019

Hon är kastrerad, vaccinerad och idmärkt.

Mars 2021: Joyce börjar bli rätt tam nu. Hon är alltid med när vi volontärer är på plats och är mycket nyfiken. Oftast vill hon också bli klappad och hon älskar godis. Hon tycker det är väldigt roligt när hon får jaga efter dem. Joyce är en väldigt snäll katt som varken biter eller river. Hon kommer även bra överens med de andra katterna.

Bakgrund: Fyra kattungar (tre svarta och en svart-vit – Gavin, Scott, Cully och Joyce) fångas in i Landskrona och kommer till föreningen i vecka 38. Mamman är skadad och vi hoppas att även hon går i fällan inom kort. I vecka 39 blir Joyce kastrerad. I vecka 24 flyttar Joyce till katthemmet, tillsammans med Gisela.