Harald
2017-12-08
Vecka 50
2017-12-12

Lämnat oss den 12 december

Louise var, som liten kattunge 2015, med om en fallolycka. Antagligen fick hon då en hjärnskada som åsamkade henne ep-anfall. Anfallen blev dock med tiden, mer och mer sällsynta,  men hon fick bestående synproblem, som hon lärde sig leva med.

Då vi ville vara absolut säkra på att hon fick den vård, medicinering och omsorg hon behövde, så fick hon stanna i föreningen för gott.

I november fick Louise problem med sina lungor. Hon gjorde flera besök hos veterinären och somnade till slut in för gott, den 12 december 2017. Det är nu mkt tomt i stödhemmet, då Louise var en mkt stor personlighet.