Med ert stöd kan vi fortsätta hjälpa!
2017-05-10
Molly
2017-05-13

Född: 2010, Fadder: Mia och Karin Näslund

Morrison bor i en av våra TNRM-kolonier.

Han är kastrerad, vaccinerad och idmärkt ( juni 2017 )

Morrison är bror till Örat.

Juni 2017: Morrisson är inte social med oss människor.