Liten flicka
2018-08-30
Leia & Maskros
2018-09-03

Adopterad den 31 augusti

Född: ca. 2007

Hon är kastrerad, vaccinerad och id-märkt.

Augusti 2018: Mysan kommer till föreningen i vecka 32. Då är hon rätt mager men annars i bra skick. Hon är tam och väldigt kelig och vill bara vara nära stödmatte. Hon äter mycket just nu och är väldigt tacksam att hon har obegränsat tillgång till mat efter en lång tid med mycket oregelbundna måltider. I början av vecka 34 blir Mysan kastrerad.

Bakgrund: Personal på ett boende slår larm om en katt som lämnas i en lägenhet i veckor utan tillsyn och mat. En annan brukare på boendet samt personalen börjar mata henne. Hon kräker ofta då maten är för kraftig. Katten är väldigt liten, nästan som en ettåring. Situationen blir ohållbar och då kontaktas föreningen.