Måns
2018-11-11
Vecka 46
2018-11-15

Från och med vecka 44 2018 införde vi nya rutiner för kontakt angående adoptioner samt ärenden om katter.

Vår föreningstelefon upphörde V.44 2018. Anledningen till beslutet är att det helt enkelt tagit ansvarig alldeles för mycket tid i anspråk. Vi i föreningen jobbar ju som ni säkert vet helt ideellt och har både liv och arbete vid sidan om föreningen precis som de flesta andra. Då fungerar det inte att också ha en, mer eller mindre, heltidssyssla som pockar på uppmärksamhet så fort man lämnat jobbet för dagen.

Men misströsta inte. Vi har istället för telefonen infört ett frågeformulär här på vår hemsida som kommer att bli den första kontakten ni tar med föreningen angående adoptioner. Vi tror att detta kommer att bli ett betydligt effektivare sätt både för er och oss att få just den första kontakten. Där har ni möjlighet att i lugn och ro svara på lite frågor som vi sedan kan diskutera djupare i nästa steg. När denna första kontakt väl är upprättad så kommer vi även fortsättningsvis att återkomma till er antingen via mail eller telefon.

Alla ärenden som inte avser adoptioner hänvisar vi till att maila oss på info@fhhk.se