Vecka 26
2019-06-26
Pavarotti
2019-07-01

Lämnat oss i juli 2019.

Född: ca. 2009

Ophelia levde ett hårt och oskyddat liv på en pir i Malmö, när hon räddades. Nu har hon ett tryggt och självständigt liv på en gård. Hon trivs med det fria livet, där hon får bestämma själv. Hon har tillgång till mat och värme, och daglig tillsyn, om hon känner för att synas just den dagen.