TNRM metoden

Filmen nedan lär dig mer om TNRM och arbetet i föreningen. Se bilder från Leg. vet Lucie Havelkas tidigare arbete i Indien och Thailand och inte minst med vår egen Honey som gjort en fantastisk återhämtning.

TNRM betyder Trap-neuter-return. På svenska blir det Fånga in-kastrera-sätta tillbaka.

De kolonier av katter som lever ute, och samlas i, ofta koncentrerade grupper, blir i regel inte permanenta om ingen matar dem. Får de inte mat, drar de vidare.

Problemet med, och för, katterna är att de är duktiga på att fortplanta sig. Det föds otaliga ungar, som späder på kolonin.

Många ungar dör på inte alltför trevliga sätt, i sjukdomar, av svält, i olyckor, mm.

Dessutom blir många människor störda av det stora antalet katter. De flesta, tror jag, mår dåligt av att se, sjuka katter och ungar. Människor med hjärta i kroppen, tycker inte om att se lidande djur.

En katt-population kan leva ute utan lidande. Katter lägger bra vinterpäls, de fryser inte, om de inte är sjuka, eller svälter.

När vi startar ett TNRM-projekt, pratar vi med personen/personerna som matar katterna. Vi försöker få en överblick över kattbeståndet, hur många individer det är, vilka åldrar katterna är i, om de är tama, samt hur många katter som kan få stanna kvar i kolonin.

Viktigast är om de kommer att fortsätta att bli matade. Annars går det inte att genomföra projektet. I sådana fall, måste alla katter istället få komma in, och omplaceras.

Sen fångar vi in katterna, oftast blir det med fälla, men i vissa fall är mataren på god fot med katterna, och kan då själv sätta dem i burar.

När katten är infångad, tas den till veterinär, i vårt fall Ringsjöns Veterinärklinik, där den blir kastrerad, vaccinerad, och id-märkt genom en tatuering i örat.

Om inget komplicerat tillstöter, får de som inte ska stanna inne för omplacering, åka tillbaka hem efter ett-två dygn.

När TNRM-kolonin är “färdig”, består den av ett begränsat antal vuxna katter, alla kastrerade, id-märkta, och vaccinerade.

De blir matade av en, eller flera,personer, som också håller koll på dem så att de mår bra.

Det hålls också uppsikt på om det dyker upp en ny katt i gruppen,och denna blir i så fall kastrerad mm. Är den tam, får den i regel komma in för omplacering, i det fall det inte hittas någon ägare till den.

Att inte alla katter får flytta in och få nya hem, beror dels på att det finns så förtvivlat mycket katter, det är helt enkelt inte möjligt att finna hem till dem alla, dels på att många katter är födda ute, de är inte tama, och de mår bäst av att få leva det liv de alltid varit vana vid.

Det är inte bättre för dem att dö, som många av Länsstyrelsernas kontrollanter anser!!!

Vi vet om flera ställen där det finns kattkolonier, men vår ekonomiska situation är inte sådan att vi kan kastrera hur många katter som helst.

Jag hoppas att informationen om TNRM är tillräckligt belysande och klar, och att alla nu är väl insatta i ämnet !

/ Helen

Studie ang. TNR metoden