Pavarotti
2019-07-01
Mimosa
2019-07-02

Lämnat oss i juli 2019.

Född: troligen våren 2015

Maj 2017: Sedan Natasha lyckades ta sig ut ur voljären, har hon då och då setts till runt katthemmet, men inte gått i fällan som varit utställd till henne. Tydligen trivs hon med sin frihet. Hon har tillgång till tak över huvudet och gott om mat, så det går ingen nöd på henne. Hon har alltså själv valt att vara en av våra TNRM-katter.

Bakgrund: Natasha kommer  till föreningen i vecka 37. Hon var redan när hon kom till föreningen en utomordentligt trevlig, lugn, vänlig och lätthanterad katt. Dock blev hennes tid i katthemmet inte så långvarig, då hon ganska snart lyckades smita ut ur voljären.