Helia
2020-08-02
Althea
2020-08-02

Adopterad den 2 augusti.

Född: ca. 2015

Han är kastrerad, vaccinerad och idmärkt.

Juli 2020: Simon är inte tam ännu. Han är dock blivit mycket tryggare och är nu ofta i närheten när vi är på plats. Han älskar att leka med laserpekaren eller med snören och tycker om “kattspel” på mobilen. Vid några enstaka tillfällen har han t.o.m. låtit sig klappas lite försiktigt. Han kommer bra överens med de andra katterna och på sistone har han hittat en kompis i Helia. De två umgås mycket med varandra.

Bakgrund: Simon kommer från Lackalänga utanför Kävlinge. En snäll och djurvänlig kvinna tar hand om allt fler katter som söker sig till henne. När Länsstyrelsen kommer på besök, konstaterar de att där finns alldeles för många katter. Hon får ett ultimatum att dra ner på antalet – nio katter får hon ha kvar. Resten ska avlivas om hon inte kan hitta en annan lösning. Hjälp från myndigheten erbjuds inte. Med en stor insats av privatpersoner och olika kattföreningar kommer många av katterna till egna hem eller stödhem. Fyra av dem anländer till vår förening i vecka 15, 2018. https://www.facebook.com/lackalangakatter/. Veckan därefter blir han kastrerad, vaccinerad och idmärkt, och får tandsten borttagen. I mitten av vecka 21, 2018 flyttar Simon från sitt stödhem till katthemmet. I mars 2020 får Simon några dåliga tänder utdragna.