Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut. Här ingår även de katter som behöver lite längre vård innan en adoption eventuellt kan bli möjlig samt de som av andra anledningar inte är redo för utplacering. Exempel på det senare kan vara kattmammor som fortfarande tar hand om sina ungar och de minsta kattungarna som ännu inte fyllt fem veckor.

  • Våra ständiga stödkatter är för det mesta katter som stannar i föreningen livet ut. De bor antingen på katthemmet eller i stödhem hos våra volontärer, dvs. vi placerar inte ut några katter i andra stödhem. På grund av hög ålder, sjukdom eller annat anser vi att de har det bäst i föreningens regi. De kostar föreningen stora summor och mycket arbete, vilket gör att de är i extra stort behov av egna faddrar.
  • Ej bokningsbara katter är katter som av olika anledningar ännu inte kan bokas och därmed inte kan adopteras ut. Detta kan till exempel vara kattmammor som vi inte adopterar ut förrän deras ungar är flyttklara. Det kan också vara kattungar som är under sex veckor gamla. Anledningen till detta är att vi måste ha tid att se att de är friska och kan ta emot besök. När detta väl är konstaterat läggs de till i kategorin “Kattungar” för utplacering (när de fyllt 12 veckor) och först då tar vi emot  adoptionsformulär för dessa.

Snorpan

Född: september 2022, Fadder: Julia Max

Max

Född: juni 2022, Fadder: Gun Minci

Despina

Född: september 2022, Fadder: Wilma Aimosson

Dumle

Född: augusti 2022, Fadder: Jan Andersson

Katinka

Född: april/maj 2022, Fadder: Jasenka Mauzer Åkerlund 

Finn

Född: maj 2022, Fadder: Margareta Ståhl

Silke

Född: maj 2022, Fadder: Laila Johansson

Mise

Född: 2006, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Miss Li

Född: 2009, Fadder: Olof Asserfors

Cleo

Född: 2011, Fadder: Anneli och Peter

Oskar

Född: ca. 2010, Fadder: Daniel & Petra

Misty

Född: 2020, Fadder: Yvonne Médoc

Simon

Född: juli 2021, Fadder: Birgitta Hörstedt

Sindre

Född: juni 2021, Fadder: Fam. Erserum/Ihrsjö/Müller

Loa-Vera

Född: hösten 2020, Fadder: Emilia Wolter

Pär-Henrik

Född: hösten 2020, Fadder: Andreas Karlsson

Albert Einstein

Född: 2017, Fadder: Malin Ankardal

Attila

Född: juli 2020, Fadder: My & Johan Berndtson

Snoris

Född: 2016, Fadder: Inga Mattsson

Pip

Född: 2013, Fadder: Kristina Lexmüller

Zimba

Född: 2013, Fadder: Pia Lamberth

Honung

Född: 2019, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Louisa

Född: ca. 2010, Fadder: Olof Rewsjö

Triton

Född: juli 2019, Fadder: Pia Malmström

Cassandra

Född: juni 2019, Fadder: Helena och Jonas Eriksson

Humla

Född: juni 2019, Fadder: Gyöngyi Kiss

Smurfan

Född: ca. 2018, Fadder: Marianne Gravlund

Lina

Född: 2018, Fadder: Renée Rewsjö

Truls

Född: juni 2018, Fadder: Christina Johansson

Medea

Född: juni 2018, Fadder: Monica Dahlman

Raven

Född: oktober 2018, Fadder: Kristin Börstad

Pandora

Född: ca. 2013, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Bosse

Född: ca. 2016, Fadder: Inga-Britta Nilsson

Flavia

Född: juli 2017, Fadder: Emilia Wolter

Filippa

Född: juli 2017, Fadder: Susanna Thunberg

Fridolf

Född: juli 2017, Fadder: Pia Lamberth

Teodor

Född: augusti 2017, Fadder: Marianne Gravlund

Philip

Född: 2015, Fadder: Marie Svensson

Lillebil

Född: 2015, Fadder: Christina Johansson

Casper

Född: ca. 2014, Fadder: Vera Schön

Pinnen

Född: ca. 2015, Fadder: Siw Steneskog Ek

Dacke

Född: okänt, Fadder: Christina Johansson

Luna

Född: juli 2016, Fadder: Gunilla Theander

Harry Friberg

Född: april 2016, Fadder: Juanita Åkesson

Flinga

 Född: 2008, Fadder: Paul Ericsson

Zero

 Född: 2015, Fadder: Louise Servin

Marie

Född: 2014, Fadder: Britt Lindblom

Linda

Född: 2012, Fadder: Familjen Lindell

Honey

Född: ca. 2013, Fadder: Erika Olofsson