Vecka 40-41
2017-10-11
Jack
2017-10-15
Show all

Undrar du varför de flesta av våra katter vill ha kattkompisar i sina egna hem?

Titta då på dessa foton…

Vi i föreningen har ett  enda fokus i arbetet med katterna, och det är att se till varje individs  bästa

Alla våra katter har på ett eller annat sätt blivit svikna..annars hade de ju liksom inte hamnat hos oss. När vi sedan letar hem till dem, ser vi till deras egna önskemål. Eftersom vi har alla våra katter i större eller mindre flockar ser vi tydligt vad varje individ behöver.

De som vill / behöver ha annan katt som sällskap ska såklart få det även när de flyttar från oss. Vi människor kan aldrig ersätta en annan katt när det gäller att  samspela på kattspråk, leka på katters vis, tvätta varandra, dela matskål eller bara ligga och mysa en hel dag…

Ett fåtal av våra katter vill av olika anledningar leva utan kattsällskap, och då ser vi såklart till deras behov. Men de är i minoritet. Och dessa individer adopterar vi endast ut till hem där det finns en människa hemma större delen av dagen.

Vi får ofta förklara vårt ställningstagande till varför katter vill ha sällskap. Kanske är det människor som har sett ensamströvande okastrerade hankatter i slagsmål, som anser att katter är ensamdjur?

Och javisst, katter som är okastrerade, som måste kämpa och slåss för sitt revir, och för att få mat för dagen, vill ju inte ha andra katter inpå sig. Men alla våra vuxna och könsmogna katter är kastrerade, och de behöver inte slåss för brödfödan. Flertalet av våra katter är dessutom. födda utomhus i stora flockar / kolonier, och då har ju flocken varit individens trygghet. Att då döma en katt till ett helt liv skild från andra katter, är då inte förenligt med kattens bästa…