Musse
2017-05-14
Liam
2017-05-16

Isolde blir opererad för blodöra.

  • Romeo flyttar till eget hem.
  • Det snickras för fullt på katthemmet.  Juanita och Janet bygger en mindre inhägnad där nyanlända katter kan bekanta sig med omgivningen.
  • Sandy blir tingad.
  • Äntligen har vi foton på LilleBror.  LilleBror tillhör en av våra NNRM-kolonier. En koloni som är ganska nystartad, dvs alla individerna här är ännu inte kastrerade. Men så fort vi har råd att bekosta kastreringarna, och så fort de låter sig fångas in, så kommer vi att ombesörja det.