Folke
2023-05-26
Vecka 22
2023-05-31

Laban samt Francesco och Folke flyttar till eget hem.

          • Paprika får några tänder utdragna.