Cindy
2020-10-05
Lovisa
2020-10-06

Ragnar och Rollo flyttar till eget, gemensamt hem.

    • Attilas mamma kommer till föreningen. I slutet av veckan kommer även hans syster. Nu är hela kattfamiljen i säkerhet.
    • Kattungehuset tar form.
    • Lovisa flyttar till eget hem.
    • Curry och Koriander flyttar till eget, gemensamt hem.
    • Tre små kattungar anländer, troligen dumpade, som så många andra.
    • Leopold får besök och blir tingad.
    • Cembra och Elmer flyttar till eget hem.
    • Tom kommer till föreningen.
    • Fyra kattungar kommer till föreningen, alla födda i början på juli.
    • Sid har en böld på ena örat och får vård för det.