Kent-Arne
2018-12-26
Robin
2018-12-27

Storm kommer till föreningen.

    • Robin flyttar till eget hem.
    • Teodor blir ständig stödkatt. Pga. sin nackskada är det bäst att han stannar i föreningen där han får den vård han behöver.
    • Kent-Arne flyttar till eget hem.