Kika in hos katterna...

 Så här fint har katterna det i vårt katthem. De har gott om plats att socialisera med varandra, men har också möjlighet att välja egna kryp-in när de vill vara i fred. 

Snart öppnar vi luckan till den stora voljären där de kan njuta hela sommaren, men tills dess håller de till godo med att lufta sig i lilla voljären.