Vecka 16

  • Vi är överväldigade över den generösa gåvan med mat och sand vi fått från Arken Zoo i Eslöv. Vi tackar också ödmjukt butikens kunder som bidragit med mat.