Elon

Adopterad den 6 juli.


Född: 2021

Elon bor i katthemmet.Han vill bo: I ett hem med andra katter.

Februari 2023: Elon har nu blivit helt tam. Han är först framme när vi volontärer kommer

och slänger sig på golvet för att bli klappad. Det allra bästa han vet är att bli kliad på magen.

Elon är en mycket busig kille och leker gärna med oss och de andra katterna.

Han trivs bra på katthemmet och med de andra katterna.


Bakgrund: Elon dyker upp hos en av våra volontärer. En fälla sätts upp dock det är Fonzie

som plötsligt sitter där. Dagen efter kan även Elon fångas.

Han kommer till katthemmet i vecka 17, 2022. I vecka 18, 2022 blir Elon kastrerad.

I början är Elon oerhört skygg och vill inte vara i närheten av oss människor.

Under sommaren blir han dock alltmer nyfiken och när vi sedan stänger kattluckan för säsongen, bestämmer sig Elon att bli riktigt tam.