TNRM-metoden


TNRM står för “Trap Neuter Return Method”. På svenska blir det ungefär “fånga in, kastrera, sätt tillbaka”.


Syftet med den här metoden är att dels utfodra katterna och dels hålla antalet individer som lever ute och som inte vill ha mänsklig kontakt mer konstant, genom att kastrera djuren så att de inte blir ännu fler.


Om man ser till katter som lever ute så gäller generellt följande:

 • Grupperingar av katter blir i regel inte permanenta om ingen matar dem. Får de inte mat drar de vidare.
 • Katter är duktiga på att fortplanta sig. Det föds otaliga ungar om detta inte kontrolleras genom kastration.
 • Många av ungarna dör på inte alltför trevliga sätt i sjukdomar, av svält, i olyckor, mm. Svagare individer ger svagare avkomma. Inavel är ingen ovanlighet.
 • En kattpopulation kan leva ute utan lidande. Katter lägger bra vinterpäls. De fryser inte om de inte är sjuka eller svälter.
 • Många människor blir också störda av det stora antalet katter. Och även om de flesta mår dåligt av att se sjuka katter och ungar, så är det inte alltid lätt att veta vad man ska göra åt det när det plötsligt “svämmar över” med katter.


Så hur går då vi på Höörs Hemlösa Katter till väga?

När vi startar ett TNRM-projekt pratar vi med personen/personerna som matar katterna och försöker få en överblick över:

 • Kattbeståndet?
 • Hur många individer det är?
 • Vilka åldrar katterna är i?
 • Om de är tama: Hur många katter som kan få stanna kvar i kolonin?


Vi säkerställer också att katterna kommer att fortsättas att bli matade, annars går det inte att genomföra projektet. I fall där detta inte är möjligt måste alla katter istället få komma in och omplaceras.


När alla dessa pusselbitarna är på plats är det dags att ta varje enskild katt till veterinär (i vårt fall Ringsjöns Veterinärklinik) för kastrering, besiktning och id-märkning med en tatuering i örat.


Om mataren är på god fot med katterna kan denne själv sätta dem i burar. I annat fall kan det bli nödvändigt att fånga in dem i kattfällor istället.
Om inga problem hittas under veterinärbesöket, får de som inte ska stanna inne för omplacering, åka tillbaka till kolonin efter ett till två dygn.


När TNRM-kolonin är “färdig” så gäller då följande:

 • Kolonin består av ett begränsat antal vuxna katter.
 • Alla är kastrerade, id-märkta och vaccinerade.
 • De blir matade av en eller flera personer, som också håller koll på dem så att de mår bra.
 • Det hålls uppsikt på om det dyker upp en ny katt i gruppen. Skulle så vara fallet, så blir även denna kastrerad mm. Är den tam ochdet inte hittas någon ägare till den får den i regel komma in för omplacering


Att inte alla katter får flytta in och få nya hem beror på att det finns så förtvivlat mycket katter att det helt enkelt inte är möjligt att finna hem till dem alla. Många katter är också födda ute och är inte alls tama. De mår bäst av att få leva det liv de alltid varit vana vid utan allt för mycket kontakt med oss människor.
Det är dock viktgt att förstå att de här individerna mår bra och har ett meningsfullt liv. Det är alltså inte bättre för dem att dö, som tyvärr en del människor och till och med några av Länsstyrelsernas kontrollanter anser.


Här kan du läsa mer:
Studie ang. TNR metoden.