Testamente !


        

   

För många känner det bra att att ha tänkt igenom, och försäkrat sig om vem som ska få

kvarlåtenskapen den dag de själva inte längre har nytta eller glädje av sina pengar.  


Vill Du att delar av din kvarlåtenskap ska tillfalla vår förening, behöver detta tydligt specificeras

i ett testamente, undertecknat av testator och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. 

Vi rekommenderar att ni kontaktar advokat / begravningsbyrå eller bank, så att formuleringarna

blir korrekta och juridiskt bindande. Vi är också tacksamma om vi får information om detta. 


Testamentsgåvor till FHHK ska innehålla vår adress och organisationsnummer:


Föreningen för Höörs Hemlösa Katter 

Ekeröd 202

24393 Höör

Organisationsnummer 802462-7765


Ett ödmjukt tack för ert stöd!


Det är gåvor som möjliggör vår verksamhet. 
unsplash