Här finns de katter som letar efter egna hem.


  • Våra vuxna katter är alltid kastrerade, vaccinerade och idmärkta vid adoption. För dessa tar vi en adoptionsavgift på 1800:- vilket endast är en liten del av de kostnader vi haft för dessa individer. 

  • Kattungar: Kattungar adopteras ut tidigast vid 12-veckors ålder och de tar emot besökare tidigast vid 8-veckors ålder. Kattungar flyttar, utan undantag,  alltid tillsammans med en annan katt eller till hem där det redan finns katter.  Katter adopterade från oss får aldrig användas i avel utan ska kastreras så fort de är könsmogna. En vaccinerad kattunge kostar 1500:- i adoptionsavgift och upp till ca. 15-16 veckors ålder ingår första vaccinet. Om ungkatten hunnit bli kastrerad innan flytt kostar den 1800:-, precis som vuxna katter. 


Vi vill att du som funderar på att adoptera en ny familjemedlem noga läser vår info under fliken Adoption, innan du fyller i vårt frågeformulär.

BOKAD = Katt som har intressent, som ska komma på besök. Vi vill alltid ha ett personligt besök innan vi låter någon tinga en katt.

TINGAD = Katt som haft besökare och avtalad tid för adoption.