Här finns de katter som föreningen tagit på sig ansvar för och som vi beslutat inte är lämpliga att adoptera ut. 

  • Våra ständiga stödkatter är  katter som stannar i föreningen livet ut. De bor antingen på katthemmet eller i våra interna stödhem.  På grund av hög ålder, sjukdom eller andra anledningar anser vi att de har det bäst i föreningens regi. De kostar föreningen stora summor och mycket arbete, vilket gör att de är i extra stort behov av egna faddrar.

  • Ej bokningsbara katter är katter som av olika anledningar ännu inte kan bokas och därmed inte kan adopteras ut. Detta kan till exempel vara kattmammor som vi inte adopterar ut förrän deras ungar är flyttklara. Det kan också vara kattungar som är under sex veckor gamla. Anledningen till detta är att vi måste ha tid att se att de är friska och kan ta emot besök. När detta väl är konstaterat finns dessa individer i kategorin “För adoption” och först då tar vi emot adoptionsformulär för dessa.