Våra stödkatter är av olika anledningar inte möjliga att adoptera. 

         Några av dessa katter stannar i föreningen livet ut, exempelvis  på grund av hög ålder, sjukdom eller av andra anledningar som gör att vi anser               de har det bäst i föreningens regi. De kostar föreningen stora summor och mycket arbete, vilket gör att de är i extra stort behov av egna faddrar.           Andra kan vara stödkatter tillfälligt, exempelvis på grund av sjukdom, eller att de har ungar som ännu inte är flyttklara.